T-480/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICOCENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja” )