Írásbeli kérdés E-002709/11 Nessa Childers (S&D) a Bizottság számára. Mész és kreozot használata a sportpályákon