Írásbeli kérdés E-011785/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Az Európai Unió Törökországgal szembeni vízumrendszere