Írásbeli kérdés E-002667/11 Proinsias De Rossa (S&D) a Bizottság számára. A vízügyi keretirányelv végrehajtása Írországban