Írásbeli kérdés E-6691/09 előterjesztette: Silvia-Adriana Ţicău (S&D) a Bizottsághoz. Fogyasztóvédelmi intézkedések az információs társadalomban