Oprava rozhodnutí Komise 2013/480/EU ze dne 20. září 2013 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES ( Úř. věst. L 266, 8.10.2013 )