Írásbeli kérdés E-5145/10 Herbert Reul (PPE) a Bizottság számára. Az Európai Beruházási Bank támogatásainak egy kínai konzorcium általi igénybevétele