Az EGT Vegyes Bizottság 100/2011 határozata ( 2011. szeptember 30. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról