C-359/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michael Timmel kontra Aviso Zeta AG