Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete ( 2009. július 13. ) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)