Írásbeli kérdés E-6738/10 Seán Kelly (PPE) a Bizottság számára. A különböző internet-hozzáférési módok százalékos megoszlása