Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete ( 2008. december 16. ) az élelmiszer-adalékanyagokról (EGT-vonatkozású szöveg)