Írásbeli kérdés E-2701/10 előterjesztette: Dominique Riquet (PPE) a Bizottság számára. Ellenőrzési intézkedések a közúti szállítási ágazatban