Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I Az Európai Parlament 2011. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))#P7_TC1-COD(2010)0303 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. december 15-én került elfogadásra az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel EGT-vonatkozású szöveg