Mål T-580/12: Talan väckt den 27 december 2012 — Yaqub mot harmoniseringsbyrån — Turkiet (ATATURK)$