C-492/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 15-i végzése (Commissione tributaria provinciale di Taranto (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Soc Agricola Esposito srl kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának második bekezdése — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelv — Igazgatási díj — Részleges elfogadhatatlanság — Olyan kérdések, amelyekre a válasz nem hagy semmilyen indokolt kétséget)