Rozhodnutie Rady 2012/768/SZBP z  9. marca 2012 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorou sa zakladá rámec pre účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na operáciách krízového riadenia Európskej únie