C-479/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 1999/30/EK irányelv — A szennyezés ellenőrzése — A környezeti levegőben lévő PM10 koncentráció határértékei)