Írásbeli kérdés E-1290/10 előterjesztette: Frank Vanhecke (NI) a Bizottsághoz. Guinea részére nyújtott fejlesztési segély