Дело C-914/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 декември 2019 г. — Ministero della Giustizia, представлявано от действащия министър/GN