Írásbeli kérdés E-6564/09 előterjesztette: Ingeborg Gräßle (PPE) a Bizottsághoz. Nukleáris erőművek leszerelése az új tagállamokban