Írásbeli kérdés P-012193/11 Rui Tavares (Verts/ALE) a Bizottság számára. A portugál állam EDP-ben való részesedésének megszerzése