Cauza T-300/10: Acțiune introdusă la 9 iulie 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Comisia