Írásbeli kérdés E-4420/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. Támogatásnyújtás olyan gyermekparkok létesítéséhez, amelyeket a különleges mozgásigényű vagy egyéb szükségletekkel rendelkező gyermekek számára alakítanak ki