A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerése és jogállása ***I Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))