Írásbeli kérdés E-001704/11 Christel Schaldemose (S&D) a Bizottság számára. Értékesítésösztönzés