Damminfrastrukturen i utvecklingsländerna Europaparlamentets resolution av den 27 september 2011 om finansiering för att förbättra damminfrastrukturen i utvecklingsländerna (2010/2270(INI))