Infrastruktura jezov v državah v razvoju Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. septembra 2011 o financiranju krepitve infrastrukture jezov v državah v razvoju (2010/2270(INI))