Infraštruktúra priehrad v rozvojových krajinách Uznesenie Európskeho parlamentu z  27. septembra 2011 o financovaní spevňovania infraštruktúr priehrad v rozvojových krajinách (2010/2270(INI))