Finansējuma piešķiršana aizsprostu infrastruktūras stiprināšanai jaunattīstības valstīs Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūcija par finansējuma piešķiršanu aizsprostu infrastruktūras stiprināšanai jaunattīstības valstīs (2010/2270(INI))