Írásbeli kérdés E-7488/10 Bendt Bendtsen (PPE) a Bizottság számára. Az uniós állampolgárok kiutasítására vonatkozó statisztika