Írásbeli kérdés E-6362/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. Tájékoztatás a LIFE+ program keretében nyújtott pénzeszközök Macerata városa általi felhasználásáról