Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (meddelt under nummer K(2007) 5777) (EØS-relevant tekst) (2007/777/EF)