POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Šesto poročilo o ohranitvi vizumske obveznosti v nekaterih tretjih državah kljub načelu vzajemnosti