SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o zachovávaní vízových požiadaviek niektorými tretími krajinami v rozpore so zásadou reciprocity