RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Al șaselea raport privind menținerea obligativității vizelor de către anumite țări terțe, încălcând principiul reciprocității