ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Шести доклад относно поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност