Регламент (ЕC) № 20/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Arzùa-Ulloa (ЗНП)