Írásbeli kérdés E-4662/10 Corien Wortmann-Kool (PPE) a Bizottság számára. A Robin Hood-adó által Olaszországban okozott piaci torzulások