Írásbeli kérdés P-1112/10 előterjesztette: Christel Schaldemose (S&D) a Bizottsághoz. A megbüntetett orvosok európai nyilvántartása