Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról – (COM(2010) 359 végleges – 2010/0194 (COD))