Írásbeli kérdés E-011862/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. A Transparency International jelentése: a korrupció hozzájárult az euróválsághoz