Írásbeli kérdés E-3451/10 előterjesztette: Alain Cadec (PPE) a Bizottság számára. Az Unió energiafüggetlensége – a CEGH-ügy