Írásbeli kérdés E-4847/10 Nessa Childers (S&D) a Bizottság számára. A kötelező betegbiztosítással rendelkezők fogszakorvosi ellátásainak korlátozása Írországban