Írásbeli kérdés E-6448/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. A Jaspers-program pénzeszközeinek Perugia város általi felhasználására vonatkozó információk