T-492/09. és T-147/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 7-i ítélete — Meda Pharma kontra OHIM — Nycomed (ALLERNIL) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő történő nemzetközi lajstromozás — Az ALLERNIL szóvédjegy — Az ALLERNIL közösségi szóvédjegy bejelentése — ALLERGODIL korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolás — A 207/2009 rendelet 75. cikke” )