2012/62/EU: A Tanács határozata ( 2012. január 27. ) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről