Uredba (EU) št. 1216/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Unije zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji