Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1216/2012 ( 2012. gada 12. decembris ), ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu pasākumus Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā