Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1216/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012 , Kroatian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käyttöön otettavista Euroopan unionin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamista koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä